zandleven engineering

Zandleven Engineering
+31 (0)58 - 212 95 45
info@zandleven.com

Project

Zandleven Engineering B.V. helpt met de start van uw project!

U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met: EMVI, REACH en RAW.

EMVI is een overkoepelende term om te gunnen, en kan op drie manieren worden bepaald:
  • Beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV): dit betreft het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ zoals dat was opgenomen in de Aanbestedingswet 2012.
  • Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (laagste KBK): naast de aanschafprijs van een product wordt ook een ander kostencriterium meegewogen, zoals de kosten die zijn verbonden aan de gehele levenscyclus van een product.
  • Laagste prijs (LP): alleen de aanschafprijs is bepalend. 
REACH is een Europese verordening over chemische stoffen (behalve radioactieve stoffen en afvalstoffen). De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen. Deze stoffen hebben risico's voor mens en milieu.
Daarom kunnen er beperkingen aan het gebruik van de stoffen worden gesteld.

De RAW-bestek systematiek is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden dat in Nederland worden gebruikt voor het samenstellen van contracten in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw.
Het stelsel als geheel - de RAW-systematiek - vormt de basis voor het maken van Infra bestekken volgens een gestandaardiseerde, uniforme methode. De RAW geldt als het belangrijkste standaardbestek in de GWW-sector en wordt al ruim dertig jaar toegepast voor bouwprojecten in Nederland.
                                                                                                                                                                                                                                        
 
engineeringlabyrint2015