zandleven engineering

Zandleven Engineering
+31 (0)58 - 212 95 45
info@zandleven.com

Ontzorgen

Ontzorgen                                                                                                                                                                                                            
Uw hele project kan van A tot Z begeleid worden, van corrosiebewust ontwerp tot het lange termijn onderhoudsplan.

Door jarenlange ervaring en testen alsmede de nauwe samenwerking met diverse kenniscentra op het gebied van
corrosie-preventie en oppervlaktetechnieken in de bouw, evenals met architecten, bestekschrijvers en
(semi)overheden biedt de Zandleven Groep u de juiste samenwerking.

Coatingselectie & advies
Het onderzoeken, beoordelen en selecteren van die coatingproducten, om te komen tot een systeem 
dat zoveel mogelijk invulling geeft aan de wens van de klant.

Technische ondersteuning
Middels ervaren medewerkers wordt invulling gegeven aan technische begeleiding tijdens met name het conserveringsproces
om zo de gevraagde procesparameters en daarmee de kwaliteit te borgen.

Inspecties
Dit is een technische service van de Zandleven Groep en wordt altijd in opdracht uitgevoerd.
Het inspectieplan wordt in overleg vooraf opgesteld. Inspecties kunnen plaatsvinden tijdens:
- de conserveringsfase
- de montage- en opleveringsfase
- op locatie, tijdens en na applicatie van het conserveringssysteem
- als onderdeel van het meer jaren inspectieplan voor onderhoud en herstel

Problemen & oplossingen
Het uitvoeren van schade-onderzoek vindt veelal plaats op locatie maar kan ook uitgebreid worden met laboratoriumonderzoek.
Hier komen de onderdelen 'inspecties' en 'test aanvragen' samen om zo de oorzaak van het probleem vast te stellen en een
oplossing te formuleren.

Levensduur verlengen & onderhoud
Om het geconserveerde object zo lang mogelijk functioneel te houden is het noodzakelijk regelmatig inspectie uit te voeren.
Op basis van de bevindingen kan een procedure worden geformuleerd die tegemoet komt aan de beoogde levensduur
van de coating en aan de maximaal haalbare levensduur. Het programma kan ook voorzien in het formuleren van preventieve maatregelen zoals periodieke reiniging, enz.; het korte- en lange termijn onderhoudsplan, desgewenst met garantie. 

 
inLAB

onsite