zandleven engineering

Zandleven Engineering
+31 (0)58 - 212 95 45
info@zandleven.com

Constructiefase

Tijdens de constructiefase kunt u te maken krijgen met:

EN 1090
De fabrikant van het product is hiervoor verantwoordelijk. De fabrikant moet zijn productie beheerssysteem laten certificeren.

In deel 2 (stalen constructies) en deel 3 (aluminium) wordt ook gesproken over conservering.
De applicateur is verantwoordelijk voor het proces en de opdrachtgever kan vragen om te voldoen aan de EN 1090.

In de 1090 norm wordt voor het aanbrengen van verfsystemen verwezen naar de ISO 12944 norm. De gevraagde levensduur en corrosieklasse zijn van groot belang voor keuze van juiste verfsysteem.

Lasnaden
Laszones en dergelijke zorgvuldig reinigen. Lasslak, lasspetters, roest, slecht hechtende en verbrande coating
verwijderen met behulp van mechanisch gereedschap tot een reinheidsgraad St 3 volgens de ISO-norm 8501-1.
Overgangen vlak schuren.

Straalreinheid & ruwheid
Gezien de grote verscheidenheid aan straalmiddelen en -methoden is het noodzakelijk dat er bepaalde eisen zijn.

De ISO-norm 8501-1:1988 geeft de roestgradaties van het staal aan:
roestgradaties
Reinheidsgraden: De aanbevolen reinheidsgraden van het staaloppervlak voor het aanbrengen van coatingsystemen wordt aangegeven volgens de ISO-norm 8501-1:2007. Deze norm definieert de reinheidsgraden met behulp van foto’s. Deze standaard is internationaal erkend.
 
Er zijn twee kwaliteitsnormen voor het voorbehandelen van oppervlak door handontroesten namelijk St 2 en St 3. Daarnaast gaat het over de voorbehandeling volgens vier kwaliteitsnormen voor het oppervlak door stralen met verschillende middelen (Sa 1, Sa 2, Sa 2½ en Sa 3).
 
Sa 1:  Licht stralen.
Het staal oppervlak dient vrij te zijn van zichtbare olie, vet en vuil, alsmede van loszittende walshuid, roest, losse verflagen en vreemde materialen
Sa 2: Zorgvuldig stralen.
Het staal oppervlak dient vrij te zijn van zichtbare olie, vet en vuil, alsmede van het grootste deel van de walshuid, roest, verflagen en vreemde materialen. Achter gebleven verf moeten voldoende hechten.
Sa 2,5 : Zeer zorgvuldig stralen.
Het staal oppervlak dient vrij te zijn van zichtbare olie, vet en vuil, alsmede van de walshuid, roest, verflagen en vreemde materialen. Het oppervlak mag een ongelijkmatige metaalkleur hebben.
Sa 3 : Stralen tot zilverblank.
Het staal oppervlak dient vrij te zijn van zichtbare olie, vet en vuil, alsmede van de walshuid, roest, verflagen en vreemde materialen. Het oppervlak moet een gelijkmatige metaalkleur hebben.

reinheidsgraden
solutions